Shoichi  Kiyosawa

I MIEI RICORDI DEL FONDATORE

Shoichi KIYOSAWA